"فروشگاه ساز اینترنتی ایران" توسط "شرکت ستکام" و با همکاری" بانک سامان" و "شرکت پست جمهوری اسلامی" ایران در سال 82، در قالب طرح تکفا طراحی و پیاده سازی و در سال 83 عملیاتی شد. این طرح توسط کمیته تجارت الکترونیک تکفا به عنوان کاندید منتخب برگزیده شد.