این سایت به ارائه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی ورزش‌های سنگین می‌پردازد. در این سایت عکس‌ها و فیلم‌هایی از کلیه‌ی ورزش‌های سنگین به‌چشم می‌خورد. هم‌چنین این سایت به معرفی ورزشکاران مشهور در این رشته‌ها می‌پردازد. از جمله اطلاعات موجود در این سایت عبارتند از: ۱- نتایج مسابقات این رشته. ۲- رویدادهای ورزشی. ۳- مواد غذایی لازم برای این دسته از ورزشکاران.