مدیکال نت یک شرکت توزیع کننده ابزار حفظ سلامتی انسانهاست.