اگر استفاد ه ‌کننده جدی شبکه اینترنت هستید، احتمالا تا به حال موقعیت‌هایی برایتان پیش آمده که آرزو کرده‌اید ای کاش امکان پرداخت برخط فراهم بود. لطفا سری هم به ما بزنید.