ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات یک ماهنامه خبری ، تحلیلی ، آموزشی و اطلاع‌رسانی در زمینه علوم کامپیوتر است.