شرکت البرز تایر در سال ۱۳۳۷ با سرمایه گذاری یک شرکت آمریکایی به منظور ساخت تایر بایاس تاسیس شد.