شرکت تولیدی کوشش رادیاتور با تکیه بر تجربه طولانی و حضور مداوم در عرصه صنعت تولید رادیاتور خودرو و درک نیاز روز افزون بازار صنعت خودرو سازی با اجرای موفقیت آمیز طرح تحقیق و توسعه در سال 1369 فعالیت خود را وسعت بخشید.