این شرکت در سال ۱۹۹۴ تاسیس شده است و تولید کننده انواع محصولات شیمیایی است.