شرکت صنعتی پارس خزر در سال 1347 در شهر رشت با مشارکت شرکت توشیبای ژاپن به منظور تولید انواع لوازم خانگی برقی با نام شرکت صنعتی پارس توشیبا تأسیس گردید و در سال 1359 نام شرکت به شرکت صنعتی پارس خزر تغییر یافت. در سال 1374 نیز سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. در حال حاضر این شرکت بزرگترین تولید کننده لوازم خانگی کوچک در ایران می باشد.