شرکت آتبین با بیش از 15 سال تجربه از پیشتازان صنعت حرارت و تحت پوشش اداره‌های ماشین‌سازی و برق و الکترونیک وزارت صنایع می‌باشد .