وب سایت انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی، به عنوان بخشی از سیستم جامع اطلاع رسانی انجمن در جهت توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان اعضای انجمن و سایر مراکز مرتبط با تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی فعالیت می نماید. مجموعه متنوعی از اطلاعات مورد نیاز کاربران، در بانک های اطلاعاتی سایت انجمن گردآوری شده است که اعضای انجمن و کاربران مختلف می توانند از آن استفاده نمایند.