سایت Biometrics SA توسط گروهی از اساتید دانشگاه Adelaide و گروهی از متخصصین سازمان توسعه تحقیق استرالیای جنوبی تشکیل شده است. بیومتریک ، کاربرد روش‌های آماری در زمینه‌ی تحقیقات کشاورزی ، بیولوژیکی زیست محیطی ، غذایی ، می‌باشد. سازمان Beometrics SA نقش مهمی را در فعالیت‌های تحقیقاتی ارائه می‌دهد. این سازمان برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی مختلفی دارد که می‌توانید از طریق این سایت از آنها مطلع شوید و از پروژه‌های تحقیقاتی این سازمان بهره گیرید. هم‌چنین می‌توانید به ساید لینک‌های مرتبط در این زمینه نیز متصل شوید.