این سایت متعلق به شرکت Bardwell می‌باشد. این شرکت در زمینه آمار خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌نماید. شرکت Bardwell خدمات خود را برای شرکت‌های دولتی ، شرکت‌های قانونی و شرکت‌های تجاری قابل استفاده می‌نماید. این شرکت می‌تواند در زمینه‌ی آنالیزهای آماری خدماتی را توزیع نماید. هم‌چنین شما می‌توانید از طریق جستجوگر این سایت مطالب مورد علاقه‌ی خود را مورد جستجو قرار دهید.