در این سایت آدرس اینترنتی افراد متخصص در زمینه‌های منطق ریاضی ،زبان برنامه‌نویسی و علوم کامپیوتری موجود می‌باشد. شما با مراجعه به این سایت می‌توانید به افراد متخصص در زمینه‌های مختلف دسترسی داشته باشید و از طریق ارتباط با این افراد مشکلات خود را در زمینه‌های ذکر شده برطرف نمایید. اسم افراد به ترتیب حروف الفبا در اختیار شما قرار گذاشته می‌شود.