این سایت مبحث هندسه ، را به شما معرفی می‌نماید و شما در این سایت می‌توانید با نظریات و مقالات نویسندگان مختلف آشنا شوید. این سایت به گونه‌ای طراحی شده است که شما می‌توانید درباره‌ی موضوع مقالات ، نام نویسنده ،تعداد صفحات تعداد اشکال موجود در آن مقاله و مجموعه‌ای که آن مقاله به آن تعلق می‌گیرد ، اطلاعاتی به دست آورید. سپس با کلیک بر روی نام نویسندگان به آن مقاله و اطلاعات دسترسی داشته باشید.