این سایت طوری طراحی شده است که دانش آموزان برای تقویت دانش ریاضی خود می‌توانند از آن استفاده کنند و در بخش بازی آن بازی‌های جالبی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است. این سایت مباحثی را برای کودکان و دانش‌آموزان در نظر گرفته که بچه‌ها با کارکردن بر روی آنها می‌توانند ریاضیات خود را تقویت کنند. هم‌چنین مسائل ریاضی ارائه شده توسط این مرکز را حل کنند و سپس راه حل درست آن را مشاهده نمایند. در صورت تمایل می‌توانید با حامیان و تشکیل دهندگان این سایت نیز آشنا شوید.