نسخه تشکیل شده از گروهی دکترهای خانواده و دکترهای داروساز که بدینوسیله خدمات خود را از طریق وب برای عموم ایرانیان مقیم در کشورهای مختلف باالاخص مقیم امریکا عرضه میدارد. ما میتوانیم داروهای مورد نیاز شما را تهیه کرده و ارسال داریم. گروه دکترهای همکار در این خدمات همگی عضو انجمنهای پزشکی و داروسازی استان اونتاریو کانادا هستند.