این شرکت در سال ۱۹۸۷ تاسیس شد و زمینه فعالیت آن اجراء و نصب کارخانجات سیمان است.