شرکت توسعه اطلاعات زیتون بیش از سه سال است که در زمینه فناوری اطلاع رسانی فعالیت می نماید. در طول تمام زمان فعالیتمان همیشه معیارمان کاربران مان بوده اند و تمام سعی و تلاشمان در جهت جلب رضایت مشتریان بوده است.و اکنون پس از سه سال با اتکا به کاربران و مشتریان که اکنون افتخار می کنیم دوستانمان هستند بر فراز ایستاده ایم.شما هم همراه با ما ایستادن در اوج را تجربه کنید.