از خصوصیات این سایت می توان به موارد زیر اشاره کرد: <br /> - آخرین اخبار فیفا 2005 و فوتبال ایران به زبان فارسی و انگلیسی <br /> - ارایه پچ تیم و لیگ ایران برای FIFA 2005 <br /> - بخش ارتباط جمعی <br /> - آموزش الکترونیک <br /> - حاوی قوانین فوتبال