دردر سال ۱۹۸۹ تحت نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تأسیس گردیده است. این مرکز به ارائه‌ی تحقیقات و مطالعاتی در زمینه‌ی فیزیک و ریاضی می‌پردازد و دارای ۳ ساختمان می‌باشد که در منطقه‌ی شمال شرق استان تهران بنا گردیده و ساختمان مدیریت آن در نیاوران واقع شده است. دانشجویان این مرکز به دو گروه پاره‌وقت و تمام وقت دسته‌بندی می‌شوند. این افراد با انجام تحقیقات متعدد به موفقیت‌های چشم‌گیری دست یافته‌اند. حال حاضر این مرکز شامل سه بخش : فیزیک ، ریاضیات و سیستم های هوشمند است.