این سایت به معرفی پایگاه اطلاع رسانی علمی صنعتی خراسان و مرکز آموزش پایگاه می‌پردازد.