در پی اعلام سال 1379 به عنوان سال امیر المؤمنین علی علیه السلام از سوی رهبر معظم انقلاب و تشکیل ستادی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به نام ستاد بزرگداشت‏سال امیر المؤمنین امام علی علیه السلام مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی از سوی این ستاد ماموریت‏یافت تا پایگاهی به نام آن حضرت طراحی نماید. پایگاه جاری حاصل تلاش محققان علوم اسلامی و متخصصان فنی برگزیده است از تمامی مؤسساتی که در طراحی و حمایت این سایت نهایت همکاری را با ستاد داشته‏اند تقدیر و تشکر می‏نماید. امید است این تلاش مورد قبول صاحبان ولایت و خورشید امامت قرار گیرد.