این سایت متعلق به بنیاد اسلامی اهل بیت در نیوزلند است. در این پایگاه مطالب دینی مختلفی ارائه می شود.