این شرکت در بلوار میرداماد تهران واقع شده است. و ارائه کننده کارتهای اینترنتی می باشد.