مجله رشد شامل ۴ بخش اصلی: مجلات رشد، نشر کتاب، بانک اطلاعات و منابع تصویری می باشد.