از طریق این سایت با دفتر نمایندگان تجاری ایالت متحده‌ی امریکا آشنا خواهید شد. این سایت شما را با توسعه‌های تجاری ، تجارت و محیط زیست و سایر موضوعات دیگر آشنا می‌کند. این مرکز فعالیت‌های خود را از سال ۱۹۶۳ آغاز کرده است. علاقه‌مندان می‌توانند نرم‌افزار Adobe Acrobat Reader را از طریق این سایت Download کرده و فایل‌های PDF موجود در این سایت را ملاحظه کنند. این سایت اطلاعاتی درباره‌ی نمایندگان مختلف‌این‌سازمان‌در‌اختیارشماقرارمی‌دهد.