عمده فعالیتهای این مرکز به شرح زیر است. سرویس تلفن بین اللملی کاوش ـ کسب سالیانه بیش از هفت میلیون تومان با سرویس طلائی کاوش ـ لذت هیجان با گیم نت کاوش ـ با کارتهای اینترنت خود نیز میتوانید به شبکه بازی کاوش متصل شوید و افراد حاضر در شبکه را به مبارزه بطلبید .