جهت تسهیل در توزیع پهنای باند و ایجاد امکان ارتباط هرچه بهتر کاربران با شبکه اینترنت، افرانت در 3 نقطه از شهر تهران اقدام به راه اندازی مراکز ارتباطی خود نموده است که مرکز اصلی و ایستگاه زمینی جهت ارتباط ماهواره ای این شرکت در برج سهند قراردارد. <br /> آدرس دفتر مرکزی: تهران خیابان شهید بهشتی، خیبان سهند، پلاک 20