این سایت متعلق به مرکز United است. این مرکز فعالیت‌هایی را در زمینه‌ی مبارزه با تبعیض نژادی ، ملی‌پرستی و فاشیسم انجام می‌دهد. این مرکز شما را با حقوق بشر آشنا کرده و با مراجعه به این سایت با اصول عقاید این مرکز آشنا می‌شوید و اطلاعاتی درباره‌ی فعالیت‌های این مرکز به دست آورید. علاقه‌مندان می‌توانند نشریات و مقالات منتشر شده توسط این مرکز را مطالعه کنند.