این سایت یک منبع اطلاعاتی آکادمیک برای افرادی محسوب می‌شود که در زمینه‌ی امنیت بین‌المللی و سیاست خارجی فعالیت می‌کنند. مطالب موجود در این سایت توسط شخصی به نام Tim Garden جمع‌آوری شده است. توسط موتور جستجوگر این سایت می‌توانید موضوعات موردنظر خود را در زمینه‌ی سیاست خارجی جستجو کنید. این سایت شما را به لینک‌های مرتبط با این موضوع‌ها متصل می‌کند.