این انجمن با داوطلبان علاقه مند به آبهای کشور ایرلند در سال ۱۹۵۴ تشکیل شده است و تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است.