این رستوران در شهر دوبلین واقع شده است. آشپزهای ما با مواد غذایی ساده بهترین غذاهای قاره را برای شما می پزند.