این مارک از سال ۱۹۳۳ بوجود آمده است. این نشان به دلیل کیفیت در مواد غذایی گیاهی و ادویه جات به شهرت رسیده است.