این موسسه در سال ۱۹۸۲ تاسیس شده است. و هدف این شرکت فراهم کردن محصولات فیلم و تلویزیون به شکل مستقل می باشد.