این سایت متعلق به شرکت Spokane Software می‌باشد. این شرکت در زمینه‌ی فرایند کردن و تجزیه و تحلیل اطلاعات در ارتباط با صنعت کشاورزی فعالیت می‌کند. صنایع کشاورزی می‌توانند از خدمات مدیریتی این مرکز استفاده کنند. با مراجعه به این سایت اطلاعات بیشتری درباره‌ی فعالیت‌ها و خدمات این مرکز به دست می‌آورید. این سایت کتاب‌های مفیدی را در زمینه‌ی کشاورزی به شما معرفی می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید با تجارت محصولات کشاورزی و واسطه‌گران موجود در این راه آشنا شوید.