این مرکز ارائه دهنده کلاسهای آموزشی هنرهای نمایشی می باشد.