کتابخانه و گالری Chester Beatty در باغ قلعه دابلین در مرکز شهر واقع شده است. این سایت دارای گالری عکس نیز می باشد.