این سایت بزرگترین و تنها سایت فعال پرسپولیسی میباشد . همراه با انجمن هواداران و نشریه مخصوص هواداران و چت روم و کامل ترین آلبوم عکس پرسپولیس و ...