مرکز Sos Rasisme فعالیت خود را از سال ۱۹۸۵ آغاز کرد. این مرکز دارای ۸۰ گروه محلی و بیش از ۱۲۰۰۰ عضو می‌باشد. این مرکز با هرگونه خشونتی مخالفت می‌کند و خواستار جامعه‌ای عاری از هرگونه نژادپرستی می‌باشد. مرکز Sos Rasisme هیچ‌گونه انگیزه‌ی سیاسی ندارد. همه‌ی افراد با هر دین و مذهب و رنگ پوستی می‌توانند در فعالیت‌های این مرکز شرکت کنند. با مراجعه به این سایت می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره‌ی عقاید این گروه و فعالیت‌های آنها به دست آورید.