این سایت متعلق به مرکز حسابداران شرکت‌های بازرگانی کوچک بوده و این مرکز حسابداران دارای امتیاز خود را در اختیار شرکت‌های متقاضی قرار می‌دهد. خدمات این مرکز در سرتاسر کشور ایالات متحده قابل استفاده می‌باشد. این سایت شما را با چگونگی عضویت در این انجمن آشنا می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند در کنفرانس‌ها و گردهمایی‌هایی که توسط این مرکز صورت می‌گیرد ،شرکت کنند. از طریق این سایت می‌توانید به لینک‌های مرتبط با حسابداری متصل شوید.