این مرکز نرم‌افزارهایی را در اختیار شما قرار می‌دهد که با استفاده از آنها می‌توانید بازارهای سرمایه‌گذاری را مورد آنالیز قرار دهید. این سایت شما را با مفاهیم مورد استفاده در سرمایه‌گذاری آشنا می‌کند. از طریق این سایت با موتور جستجوگر Profile Analyzer آشنا می‌شوید و چگونگی استفاده از آن را یاد می‌گیرید. سرمایه‌گذاران می‌توانند در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری از راهنمایی‌ها و مشاوره‌های این مرکز استفاده نمایند. این مرکز اطلاعات موجود در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری را در اختیار شما قرار می‌دهد.