مرکز Prio در سال ۱۹۵۹ تأسیس شده و فعالیت‌هایی در زمینه‌ی صلح در جهان انجام می‌دهد. در حال حاضر مرکز Prio تنها انسیتویی است که تحقیقاتی را درباره‌ی صلح انجام داده است. این مرکز از طریق برگزاری سمینارهای متعدد اطلاعات خود را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. انسیتوی Prio دو مجله‌ی بین‌المللی را منتشر می‌کند که از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی آنها به دست آورید. شما می‌توانید گزارش‌های سالانه‌ی این مرکز را مورد مطالعه قرار داده و در سمینارهای این انسیتو شرکت کنید.