این سایت به میلیون‌ها انسانی تقدیم شده که بی‌گناهانه در کشتارهای همگانی به دست آدولف هیتلر و رژیم نازی کشته شده‌اند. این سایت شما را با افرادی چون: Adolf Eichmann ، Adolf Hitler ، David Irving ، Fred Leuchter و ... آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی کشتارهای همگانی به دست آورید.