این سایت متعلق به بخش علوم و تکنولوژی دانشگاه تگزاس می‌باشد. این مرکز اطلاعاتی را درباره‌ی علوم مختلف در رشته‌های مهندسی و پزشکی در اختیار علاقه‌مندان می‌گذارد. با مراجعه به این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی کنفرانس‌هایی که در این مرکز انجام می‌شود به دست آورید. علاقه‌مندان می‌توانند مقالات ، نشریات و مجلات علمی موجود در این سایت را مورد مطالعه قرار دهند. توسط موتور جستجوگر این سایت می‌توانید موضوعات موردنظر خود را مورد جستجو قرار دهید.