این سایت مختص به یک شرکت نروژی می‌باشد که در اسلو پایه‌گذاری شده است. این شرکت تسهیلات مسافرتی را به کشورهای اسکاندیناوی و سایر کشورها فراهم می‌سازد و شما از طریق ، سایت این شرکت می‌توانید به سایت‌های مرتبط متصل شوید و با ورود به این سایت معلومات جالبی درباره‌ی شهرهای مختلف نروژ و بعضی کشورهای اسکاندیناوی کسب می‌کنید و با جاذبه‌ها ، فعالیت‌های مردم ،خطوط هوایی ، خدمات مسافرتی ، مراکز خرید و رستوران‌های این کشورها آشنا می‌شوید.