ساختمان این هتل حوالی میدان تجریش تهران قرار دارد.