این سایت متعلق به بخش علوم سیاسی دانشگاه British Columbia می‌باشد. از طریق این سایت با مباحثی چون: قانون ، سیاست ، جغرافیای سیاسی ، سیاست محلی ،انتخابات ، احزاب سیاسی ، دولت‌های خارجی ، ارتباطات ، روزنامه‌نگاری ، انسان‌شناسی ،روابط بین‌الملل و ... آشنا خواهید شد. کتابخانه‌ی این مرکز حاوی کتاب‌ها ،مقالات و نوشته‌هایی درباره‌ی موضوعات فوق می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید به سایر وب سایت‌های سیاسی مرتبط شوید. علاقه‌مندان می‌توانند در کنفرانس‌هایی که در این مرکز انجام می‌شود ، شرکت نمایند.