این هتل سه ستاره در خیابان ایرانشهر جنوبی در شهر تهران قرار دارد.