این سایت اطلاعات کامل و جامعی در زمینه‌ی بسکتبال ساحلی ارائه می‌دهد. این بازی طی سه دهه‌ی اخیر روند رو به رشدی داشته و در مدارس تحت عنوان گلف ساحلی و در دانشگاه‌ها به اسم تربیت بدنی تدریس می‌گردد. علاقه‌مندان در هر رده‌ی سنی می‌توانند در این ورزش شرکت نمایند. امکان خرید محصولات این مؤسسه به عنوان لوازم ورزشی مربوط به این رشته از طریق اینترنت برای افراد میسر می‌باشد.